امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

گزارش حضور هیأت معدن داران هرات در مشهد

 

با درخواست اتحادیه معدن داران استان هرات و حوزه غرب افغانستان جهت اعزام هیأتی به ایران به منظور آشنایی با بخش معدن جمهوری اسلامی ایران و با پیگیری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با همکاری اتاق مشترک ایران و افغانستان خراسان رضوی و دفتر اقتصادی استانداری و برگزاری جلسات هماهنگی، هیأت 8 نفره معدن داران حوزه غرب افغانستان به سرپرستی رئیس اتحادیه معدن داران هرات، جناب آقای پوپل، در تاریخ 1/6/94 وارد مشهد مقدس شدند.

با هماهنگی و مدیریت بخش اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اتاق مشترک ایران و افغانستان، سازمان صمت خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی معدن و سایر ارگان ها و تشکل های مرتبط، نشستی مشترک جهت حضور این هیأت در مشهد پیش بینی شد.

در ساعت 10 صبح،  مورخ 2/6/94، جلسه ای در محل ساختمان مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال و شرق کشور با حضور هیأت معدن داران استان هرات و سازمان های معدنی استان و شرکت های ایرانی فعال در این زمینه، به منظور معارفه و تبادل  تجربیات و دانش فنی و شناسایی فرصت های مشترک در حوزه معادن و صنایع وابسته، برگزار گردید.

در این جلسه در زمینه های آموزش نیروی انسانی، انتقال تجارب اکتشافی و معدنی از سوی طرف ایرانی اعلام آمادگی همکاری با متقاضیان افغانستانی شد، شرکت های خصوصی ایرانی نیز به صورت مستقیم با این هیأت به مذاکره پرداختند و مقرر گردید این هیأت از معادن فعال خراسان رضوی بازدید به عمل آورند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و افغانستان، مورخ 94/6/3