امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

گزارش نشست مشترک رياست روابط بين الملل اتاق تجارت افغانستان با فعالین افغانستانی و ایرانی در مشهد

در پی حضور جناب آقاي حافظي رياست محترم روابط بين الملل اتاق تجارت افغانستان در نشست سازمان همكاري هاي اقتصادي ( اكو ) در تهران، پس از پايان اين نشست با هماهنگي و دعوت اتاق مشترك ايران و افغانستان-  خراسان رضوي از ايشان و جناب آقاي خطيبي رياست محترم اتاق تجارت و صنايع هرات جهت حضور در مشهد، در مورخ 28/٥/95 نشستي با حضور جناب آقاي حافظي  و حدود ٦٠ نفر از  فعالين اقتصادي ايراني و افغانستاني در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مشهد برنامه ريزي و برگزار گرديد.

در اين نشست كه با حضور ارزشمند سركنسول محترم افغانستان در مشهد، رياست محترم اتاق تجارت و صنايع هرات، رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي اتاق مشترك، مسئول محترم بخش اقتصادي استانداري، رئيس محترم بخش تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رياست محترم انجمن حمل و نقل بين المللي استان و وكيل التجاري محترم افغانستان در مشهد برپا گرديد، علاوه بر اعلام دستاوردها و نتايج عملي پيگيري هاي مسئولين بخش خصوصي و دولتي دو كشور در توسعه تعاملات اقتصادي في ما بين از جمله كاهش تعرفه محصولات وارداتي از افغانستان، ايجاد تسهيلات در صدور رواديد بلندمدت براي تجار دو كشور، تسهيلات ايجاد شده در موضوع اقامت و سرمايه گذاري فعالين افغانستاني در ايران و.... بر روي موضوعات مهمي از قبيل لزوم ايجاد و سازماندهي اتاق مشترك ايران و افغانستان در كابل، ايجاد شركت هاي مشترك ايراني و افغانستاني در حوزه هاي مختلف در دو كشور، بررسي موانع حوزه حمل و نقل، فعال تر شدن برگزاري نمايشگاه ها و اعزام و پذيرش هيأت هاي تجاري ميان دو كشور، بهره برداري از فرصت هاي سرمايه گذاري در افغانستان و ايران، استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد و ويژه به منظور پروسس، سورتينگ، بسته بندي و صادرات مجدد محصولات كشاورزي افغانستان به جهان و بسياري از ديگر موضوعات مهم اقتصادي ميان دو كشور، بحث و گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و افغانستان-خراسان رضوی، مورخ 28/5/95