امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

تاریخچه تاسیس اتاق مشترک خراسان رضوی

 

 

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی از عاملین اقتصادی کشور و با عنایت به رسالت و وظیفه قانونی خود در ارتباط با بسترسازی برای برقراری همکاری، تعامل و گفتگوی فی مابین عاملین اقتصادی ایران با کشورهای مسلمان، همسایه و دوست و دراجرای سیاست دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و در اجرای موافقتنامه مورخ 1381/10/30 اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و اتاق های تجارت وصنایع افغانستان درخصوص تأسیس اتاق های مشترک بین دوکشور،"اتاق مشترک ایران و افغانستان"را در آبان ماه سال1381، باهدف توسعه روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات فن آوری اطلاعات وارتباطات (ICT) دوجانبه، تشکیل داده است.

همچنین با توجه به ماده 30 اساسنامه اتاق مشترک ایران افغانستان با تأیید اتاق ایران، و با عنایت به هم مرزی استان خراسان با استان هرات افغانستان و حجم بالای فعالیت و تعاملات تجاری دو کشور از طریق استان، شعبه اتاق مشترک در مشهد تاسیس گردید.

بر این اساس جهت سهولت در تصمیم گیری و هدفمند نمودن فعالیتهای مشترک در مشهد، اعضای هیئت اجرایی که فعالیت و سابقه فراوانی در حوزه های مختلف افغانستان دارند توسط جناب آقای مهندس شافعی، نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران افغانستان و ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی به شرح زیر منصوب گردیدند:

 

  • جناب آقای محمود سیادت                                                              رئیس هیئت اجرایی
  • جناب آقای علی رسولیان                                                               عضو هیئت اجرایی
  • جناب آقای نعمت الله طائفی شاندیز                                                  عضو هیئت اجرایی
  • جناب آقای اسماعیل فاضل مدنی                                                     عضو هیئت اجرایی
  • جناب آقای حمید شنوایی                                                               عضو هیئت اجرایی