امروز : چهارشنبه, 30 خرداد 1397
پنج شنبه, 21 -2664 00:00

دانلود کتاب آشنایی با علم اقتصاد

نوشته شده توسط

توضیحات : درباره اصول علم اقتصاد متون بیشماری به رشته تحریر درآمده است. بسیاری از این متون بسیار قطور و متضمن مطالب مفصلی است که برای هر اقتصاددانی شایان توجه فراوان میباشد، لکن در غالب موارد، مبتدیان و نو آموزان را پریشان خاطر و دلسرد میسازد. دسته دیگری از متون اقتصادی آنچنان به رشته تحریر در آمده است که اقتصاد خاصی را مورد مطالعه قرار دهد و خواننده را نسبت به محسنات و مزایای برخی نهادها متقاعد سازد. نگارنده آرزومند است که کتاب آشنایی با علم اقتصاد ، خواننده را با وظایف اصلی یک اقتصاد آشنا گرداند و این نکته را روشن سازد که چگونه تمامی فعالیت های اقتصادی به یکدیگر مرتبطند.

یکشنبه, 30 اسفند 780 00:00

راهکارهای ورود به بازارهای جهانی

نوشته شده توسط
شنبه, 20 -2668 00:00

واحدهاي فعال صنعتي افغانستان

نوشته شده توسط

واحدهاي فعال صنعتي افغانستان

 

تبليغات سايت