امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

محمد عیسی احمدی

نام و نام خانوادگی: محمد عیسی احمدی

نام شرکت: طلوع ایده

زمینه فعالیت:صادرات وارداتصنایع دارویی و بهداشتی; راه و ساختمان و مصالح ساختمانی; مواد غذایی

آدرس: خ مقدم طبرسی - خ کاشانی 1 - پلاک 8