امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

نورالدین ذاکر احمدی

نام و نام خانوادگی: نورالدین ذاکر احمدی

نام شرکت: آگاهان تجارت جاده ابریشم

زمینه فعالیت:صادرات مواد غذایی

 آدرس: جانباز - ساختمان آسمان - طبقه 2 - واحد 2c