امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

غلام حضرت رحمانی

 نام و نام خانوادگی: غلام حضرت رحمانی

نام شرکت: بازرگانی رحمانی

زمینه فعالیت: صادرات مواد غذایی و میوه و تره بار

آدرس: هرات - دروازه مالک - مارکت سلیمی