امروز : چهارشنبه, 27 دی 1396

محمد اسماعیل شکیب

 نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل شکیب

نام شرکت: روج ترانزیت

زمینه فعالیت: حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا

آدرس: هرات، شهر نو، جنب بانک پشتنی، پاساژ وارث، طبقه 3