امروز : دوشنبه, 05 تیر 1396

محمد قاسمی

نام و نام خانوادگی: محمد قاسمی

نام شرکت: تولیدی بتنی هرات باستان

زمینه فعالیت: تولید بتن و فرآورده های بتنی وفروش سیمان

سایت: www.heratbastan.com

 آدرس: مشهد. بلوار قرنی. بین قرنی 23و 25. پروژه مجد، برج اطمینان، طبقه 9، واحد 904