امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

محمد نائب نوروزی

 نام و نام خانوادگی: محمد نائب نوروزی

نام شرکت: توسعه پیمان ارمغان پارسیان

زمینه فعالیت: مواد غذایی

 آدرس: بلوار استقلال - بین استقلال 2 و 4 - پلاک 14 واحد 3