امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

محمد رفسنجانی

نام و نام خانوادگی: محمد رفسنجانی

نام شرکت: خانه میوه و تره بار ایران

زمینه فعالیت:  صادرات میوه و تره بار

آدرس: مشهد - میدان مرکزی میوه و تره بار - خیابان پنجم -  پلاک 31