امروز : دوشنبه, 01 آبان 1396

قدرت حاج نوری

نام و نام خانوادگی:  قدرت حاج نوری

نام شرکت: آرتا جوجه سبلان

زمینه فعالیت:  مواد غذایی

آدرس: اردبیل- میدان جواد- جنب اداره کل تأمین اجتماعی- آرتا جوجه سبلان