امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

نادر صادقی زرمهری

نام و نام خانوادگی:  نادر صادقی زرمهری

نام شرکت: مشهد ممتاز نادر

زمینه فعالیت:  صادرات و واردات

آدرس: مشهد- شهرک صنعتی توس، فاز یک، نبش خیابان 13، اولین قطعه سمت راست