امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

مهیار دهقانی تفتی

نام و نام خانوادگی:  مهیار دهقانی تفتی

نام شرکت: صنایع غذایی گلشاد مشهد

زمینه فعالیت:  مواد غذایی

آدرس: مشهد- شهرک صنعتی توس-فاز دوم- اندیشه 11- قطعه 324