امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

مهدی امینی

 

نام و نام خانوادگی:  مهدی امینی

نام شرکت: بازرگانی امینی

زمینه فعالیت:  صادرات و واردات

آدرس: مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد 58 و60- ساختمان 830- واحد 3 جنوبی