امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

سید احسان بحر مدنی طرقی

 

نام و نام خانوادگی:  سید احسان بحر مدنی طرقی

نام شرکت: فنی مهندسی خدماتی بازرگانی گاس صنعت خراسان

زمینه فعالیت: ابزار آلات صنعتی و مکانیکی

آدرس: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز یک- تلاش جنوبی 4- قطعه 116