امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

عبدالاحد اسلمی

 

نام و نام خانوادگی:  عبدالاحد اسلمی

نام شرکت: اطمینان مرادی آریا

زمینه فعالیت: سوخت و مواد پتروشیمی

 آدرسمشهد-بلوار صیاد شیرازی- صیاد شیرازی 15- پلاک 92- طبقه 4