امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

محمد فهیم مطیع الله (توخی)

 

نام و نام خانوادگی:  محمد فهیم مطیع الله (توخی)

نام شرکت: فهیم نوید خراسان

زمینه فعالیت: سوخت و مواد پتروشیمی - کارتن

 آدرسمشهد-بلوار فکوری- فکوری 45- خیابان فراز- فراز 2- طبقه1