امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

عبدالعزیز فیضان

 

نام و نام خانوادگی:  عبدالعزیز فیضان

نام شرکت: فیضان شهاب شرق

زمینه فعالیت: مواد غذایی

 آدرسمشهد- بلوار مصلی- مصلی 20 - میلان دوم - سمت چپ - پلاک 19 - واحد 3