امروز : چهارشنبه, 22 آذر 1396

غلام شاه قاضی زاده

 

نام و نام خانوادگی:  غلام شاه قاضی زاده

نام شرکت: اکسیر فارما

زمینه فعالیت:  صنایع دارویی و بهداشتی; صادرات و واردات

 آدرسکابل - شهر نو -کوچه غصمت مسلم - پلاک 72 - شرکت اکسیر فارما