امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

مصطفی طالبی خیبری

نام و نام خانوادگی: مصطفی طالبی خیبری

 

نام شرکت: صنعت سازان مرز بیکران توس

 

زمینه فعالیت:  صادرات کیک، بیسکویت و شیرینی و لوازم و دستگاه های خط تولیدی قنادی