امروز : سه شنبه, 01 اسفند 1396

اتاقهای بازرگانی

 

 

 

اتاقهای ایران

اتاق آبادان

اتاق اراک

اتاق اردبیل

اتاق ارومیه

اتاق اصفهان

اتاق اهواز

اتاق ایران

اتاق ایلام

اتاق بجنورد

اتاق بندر عباس

اتاق بوشهر

اتاق بیرجند

اتاق تبریز

اتاق خرم آباد

اتاق خرمشهر

اتاق رشت

اتاق زاهدان

اتاق زنجان

اتاق ساری

اتاق سمنان

اتاق سنندج

اتاق شهرکرد

اتاق شیراز

اتاق قزوین

اتاق قم

 اتاق گرگان

اتاق مشهد

اتاق همدان

اتاق کاشان

اتاق کرمان

اتاق کرمانشاه

اتاق یاسوج

اتاق یزد

اتاق های مشترک  

 

اتاق ایران و ارمنستان

اتاق ایران و افغانستان

اتاق ایران و ایتالیا

اتاق ایران و بلژیک

اتاق ایران و روسیه

اتاق ایران و فرانسه

اتاق ایران و لیبی

اتاق اکو

اتاق ایران و انگلیس

اتاق ایران و عراق

اتاق ایران و آلمان

اتاق ایران و استرالیا

اتاق ایران و امارات

اتاق ایران و چین

اتاق ایران و سوئد

اتاق ایران و کانادا

شورای ایران و افریقا

شورای ایران و بحرین

شورای ایران و ترکیه

شورای ایران و ژاپن

شورای ایران و عربستان

شورای ایران و هلند

شورای ایران و هند

مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاقهای اسلامی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی