امروز : سه شنبه, 01 اسفند 1396

اتاقهای ولایتی افغانستان

کابل
مدیر عامل: عبدالحسیب رحیمی
شماره تماس: 0700276465
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

هرات
مدیر عامل: خليل احمد يارمند
شماره تماس: 0799201433
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کندهار
مدیر عامل: انجينر عبدالباقي
شماره تماس: 0700300650
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بلخ
مدیر عامل: نصیر قاسمی
شماره تماس: 0777185400
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وب سایت: www.balkhcci.org.af

ننگرهار
مدیر عامل: داکتر شمس الحق
شماره تماس: 0797999980
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کاپیسا
مدیر عامل: ناصر سادات
شماره تماس: 0798633300
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پروان
مدیر عامل: عبیداله عالمیار
شماره تماس: 0793106050
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تخار
مدیر عامل: محراب الدين
شماره تماس: 0700706852
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بامیان
مدیر عامل: علیرضا حسن زاده
شماره تماس: 0770008971
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فراه
مدیر عامل: حشمت الله
شماره تماس: 0798193082
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کندز
مدیر عامل: مولانا عبدالسميع
شماره تماس: 0708518496
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بدخشان
مدیر عامل: جاوید عجزی
شماره تماس: 0786500071
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کنرها
مدیر عامل: محمد جلال
شماره تماس: 0700472077
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

غزنی
مدیر عامل: محمد احسان بيات
شماره تماس: 0799227662
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خوست
مدیر عامل: نواب اميرزی
شماره تماس: 0799114813
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فاریاب
مدیر عامل: حيات الله
شماره تماس: 0799894998
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اندخوی
مدیر عامل: سید حنیف
شماره تماس: 0788737050
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جوزجان
مدیر عامل: انجینر الله بردی سرخی
شماره تماس: 0799650481
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پکتیا
مدیر عامل: عبدالنصير عالميار
شماره تماس: 0700248337
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بادغیس
مدیر عامل: محمد اسحق درويش
شماره تماس: 0772884745
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نیمروز
مدیر عامل: شير احمد چخانسوری
شماره تماس: 0799597713
آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید