امروز : شنبه, 30 دی 1396

احمد شاه اعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد شاه اعتماد

نام شرکت: پسران اعتماد

زمینه فعالیت: صادرات مصالح ساختمانی

آدرس: هرات- میدان بکرآباد- شرکت پسران اعتماد