امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

تقی مسلمی کوپائی

نام و نام خانوادگی:  تقی مسلمی کوپائی

نام شرکت: صنایع سینا پلیمر پارس

زمینه فعالیت:  تولیدی، صادرات و واردات

آدرس: قم- میدان 72 تن-  جاده کوه سفید- جنب صنایع سنگ ایران