امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

ناصرالدین گرامی

نام و نام خانوادگی:  ناصرالدین گرامی

نام شرکت: توسعه و عمران دوغارون

زمینه فعالیت:  حمل و نقل و بازرگانی تولیدات صنعتی

آدرس: مشهد- بلوار شهید منتظری- نبش منتظری 5- ساختمان ساپکو- طبقه 4 _ واحد 1